Biện pháp an toàn phòng COVID-19

Luật địa phương

 

Luật Golf R&A và USGA luôn được ưu tiên áp dụng theo đúng tiêu chuẩn, ngoại trừ các quy định luật riêng của Sân Golf được điều chỉnh.

1. Các khu vực ngoại biên (OB –Luật 18.2) được xác định bởi ranh giới các cọc hoặc các đường kẻ sơn trắng, các hàng rào bao quanh sân. Phía bên trái đường cartpath dọc đường golf hố số 14 và 15 được quy định là khu vực OB, ngoại trừ các khu vực đã được cắm cọc phân định rõ ràng.

2. Khu vực phạt đỏ được đánh dấu bằng cọc/đường kẻ sơn màu đỏ.

3. Khu vực phạt vàng được đánh dấu bằng cọc/đường kẻ sơn màu vàng.

4. Các cây cối mới trồng (Luật 16.1) có cột gia cố cũng như các cọc/khung, dây cột xung quanh cây được xem các các vật cản cố định. Người chơi được phép giải thoát không phạt.

5. Các cây cầu, đường xe chạy, trụ đèn, các tủ điện, kiosk, vật báo khoảng cách, đầu tưới cỏ, hố ga thoát nước và nhà trạm bơm hệ thống tưới được xác định là những vật cản cố định (Luật 16.1).

6. Nếu bóng của người chơi đánh trúng vào trụ đèn hoặc tủ điện thì sẽ không tính cú đánh đó và người chơi có thể lựa chọn đánh lại bóng ở vị trí gần nhất tại nơi thực hiện cú đánh ban đầu (Luật 14.6).

7. Quý khách vui lòng giữ đúng tốc độ chơi golf phù hợp, không chơi quá chậm, luôn sửa vết bóng trên Green, cào cát trong bunker và sửa vết cỏ tróc.

Đặt Tee Time