Biện pháp an toàn phòng COVID-19

Chúng tôi& Môi trường

 

Vườn Quốc gia Núi Chúa – Ninh Thuận được UNESCO ghi danh là khu dự trữ sinh quyển Thế giới, là một trong 11 khu vực được vinh danh tại Việt Nam cho đến hiện tại.

Nằm ở độ cao trên 1,000m so với mực nước biển, Vườn Quốc gia Núi Chúa được ví như lá phổi xanh của Miền Trung tỉnh Ninh Thuận. Với hơn 20,000ha rừng nguyên sinh và là nơi sinh sống của khoảng 300 loài động vật và hơn 600 loài thực vật.

Chúng tôi vẫn hàng ngày đóng góp vào chương trình bảo vệ tự nhiên trong khu vực rừng quốc gia với những hành động cụ thể như:

 Bảo vệ tất cả các loài động vật sống trong khu vực: trên cạn, bờ biển và dưới nước.

 Giữ gìn và bảo vệ tất cả các loại cây trồng, cây bụi trong khu vực.

 Thực hiện bảo vệ các nguồn mạch nước tự nhiên trong quá trình vận hành sân và sử dụng nước.

 Sử dụng phân bón, hóa chất đúng quy định và bảo vệ đất.

Đặt Tee Time